Kampania na Ratunek Lampartom Plamistym

 

KAMPANIA NA RATUNEK LAMPARTOM PLAMISTYM

 

Lamparty plamiste, nazywane również leopardami i panterami, a czasem po prostu lampartami, to w rzeczy samej stworzenia majestatyczne. Dawniej obecne w niemal całej Afryce, Azji i na Bliskim Wschodzie –obecnie zasięg ich występowania ogranicza się jedynie do 25% ich historycznego habitatu.

Pogarszająca się sytuacja lampartów plamistych odzwierciedlona jest w ich klasyfikacji w czerwonej księdze gatunków zagrożonych, prowadzonej przez IUCN, gdzie gatunek Panthera Pardus wpisany jest pod kodem VU – gatunek wysokiego ryzyka. W tym miejscu nadmienić należy, że status panter plamistych uległ pogorszeniu na przestrzeni lat, co można prześledzić analizując ich poprzednie klasyfikacje w czerwonej księdze – w 2008 roku wpisane były pod kodem NT, czyli gatunek bliski zagrożeniu, a jeszcze w 2002 roku pod kodem LC, czyli gatunek najmniejszej troski. Szczególnie niepokojąca jest sytuacja niektórych podgatunków Panthera pardus, takich jak m.in. P. p. melas, czyli lampart jawajski, którego populacja wynosi mniej niż 250 dorosłych osobników na wolności, P. p. nimr, czyli lampart arabski, którego populacja wynosi pomiędzy 45 a 200 osobników oraz P. p. orientalis czyli lampart amurski, którego populacja wynosi około 60 osobników. Status wszystkich tych trzech podgatunków określony został przez IUCN jako krytycznie zagrożone wyginięciem – kod CR. Pesymistycznie wygląda również sytuacja P. p. ciscaucasica, czyli lamparta perskiego, którego populacja wynosi poniżej 1000 osobników na wolności oraz P. p. kotiya, czyli lamparta lankijskiego, którego przedstawicieli na wolności pozostało pomiędzy 700 a 950 osobników. Obydwa podgatunki klasyfikowane są jako zagrożone – kod EN.

 

Kampania na Ratunek Lampartom Plamistym planowana jest do realizacji w roku 2018 i ukierunkowana będzie na czynną ochronę podgatunków Panthera pardus oznaczonych przez IUCN kodem CR.

ENGLISH