Inne

 

Wesprzyj Fundację Ocalmy Dzikość – inne metody

 

Jeżeli nie posiadasz elektronicznego dostępu do swojego rachunku lub w ogóle nie posiadasz rachunku bankowego, wpłaty na rzecz Fundacji możesz dokonać w każdej placówce pocztowej lub banku. Możesz w tym celu użyć przygotowanego przez nas druku:

 

Pobierz druk wpłaty, klikając tutaj.

 
 
Dane rachunku bankowego Fundacji dla przelewów krajowych:
 
Nr rachunku PLN: 15 1020 1169 0000 8302 0258 3938
Nr rachunku USD: 20 1020 1169 0000 8102 0258 3946
Nazwa odbiorcy: Fundacja Ocalmy Dzikość
Adres odbiorcy: ul. Warszawska 3b, 08-500 Ryki
Nazwa banku: PKO Bank Polski S.A.

Dane rachunku bankowego Fundacji dla przelewów zagranicznych:
 
IBAN PLN: PL15 1020 1169 0000 8302 0258 3938
IBAN USD: PL20 1020 1169 0000 8102 0258 3946
SWIFT (BIC): BPKOPLPW
Nazwa odbiorcy: Fundacja Ocalmy Dzikość
Adres odbiorcy: Warszawska 3b, 08-500 Ryki, Poland
Nazwa Banku: PKO Bank Polski S.A.

Bezpośrednim beneficjentem wszystkich darowizn jest Fundacja non-profit pod nazwą Fundacja Ocalmy Dzikość z siedzibą w Rykach pod adresem Warszawska 3B, 08-500 Ryki, Polska, zarejestrowana w rejestrze KRS pod numerem 0000696112. Fundacja posiada NIP nr 5060115264 oraz REGON nr 368317306. Kontakt: biuro@ocalmydzikosc.pl (j. pol.) oraz office@rescuethewildness.com (j. ang.).

ENGLISH